Інформація про село

12-05-2016 09:24

Геронимівка - село, центр сільської ради знаходиться за 8 км від обласного центру м. Черкаси і за 4 км від річки Дніпро.

Площа підпорядкованих сільській раді зе¬мель складає 5372,6 га, територія населеного пункту – 292 га. Кількість мешканців – 3169 осіб, дворів – 808, багатоквартирних житлових будинків – 30. День села святкується четвертої неділі вересня місяця.

З 30-х років XIX ст. поміщик Воронцов, вирішивши осушити болота, що оточували Байбузи, мобілізував кріпаків, які лопатами зручну прокопали від місця, впадіння Вільшанки в річку Рось біля Старосіляя (урочище Вила) до Дніпра канаву: «Прилегающие к селу болота осушены, вследствие чего количество сенокосов и пахотных полей значительно увеличилось». В ознаменування цих робіт над Вільшанкою, тоді «Канавою», проти села Мошни спорудили гранітний обеліск.

Назву села Геронимівка пов’язують з ім’ям Черкаського старости князя Ієронима Сангушка (1743 – 1812). Спершу це було невеличке поселення непо¬далік села Руська Поляна. Називалось воно Полянка Маленька. З часом поселення перей¬меноване на Геронимівку. Л.Похилевич пише: "Полянка Малая, переименованная в прошлом веке Геронимовкой расположеная на поляне, среди леса... жителей в ней 392. Основана князем Иеронимом Сангушкой во время владения им Черкасским староством” /1864р/.

На 1900 рік у 200 дворах проживало 982 чо¬ловіки, їхнє існування лишалось злиденним. За офіційними даними Черкаського повіту кожно¬го року селу не вистачало харчів. Така ма¬теріальна скрута і політичне безправ'я спонука¬ли селян до боротьби. В 1905-1906 рр. вони відмовилися виконувати накази та розпоряд¬ження сільської адміністрації, почали рубати казенний ліс. І власті ввели в село війська.

Перед першою світовою війною (1911 р.) в Геронимівці проживало вже 1025 чоловік. Зростає кількість безземельних і малоземель¬них селян. З 221 двору у 1912 році 28 були без¬земельні, 59 мали менше десятини, 62 - від однієї до двох десятин і тільки одне господар¬ство мало більше 10 десятин землі.

В грудні 1919 року в селі встановлено ра¬дянську владу. Гостро відчувалася нестача продовольства, майже вдвічі скоротилася посівна площа, знизилась врожайність, різко зменшилось поголів'я худоби.

Спецтема Звертаємо Вашу увагу! Шановні односельчани!